Shop Assistant

Date: May 15, 2023

Location: TH, 20260

Company: Amway Inc.

ลักษณะการทำงาน

  • บริการขายสินค้า และรับชำระเงิน รวมทั้งแนะนำโปรโมชั่นสินค้าขายดี
  • บริการรับสมัครและต่ออายุสมาชิก
  • ให้บริการติดต่อสอบถาม และให้ข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแก้ปัญหาให้ลูกค้า
  • จัดเรียงสินค้าในร้าน รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด ภายในแอมเวย์ช็อป
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร  

  • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการ และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • มีบุคลิกดี และมีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง 


Job Segment: Network, Technology