Barista (C)

Date: Jun 10, 2024

Location: TH, 21000

Company: Amway Inc.

ลักษณะการทำงาน

  • ผลิตและจำหน่ายกาแฟหรือชงเครื่องดื่ม
  • ปฎิบัติงานแคชเชียร์ บริหารสต๊อกสินค้า และดูแลร้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
  • ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. ปริญญาตรี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
  • มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน โดยวันหยุดจะจัดสลับหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์
  • หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Job Segment: Network, Technology